Khi thao tác với các con số trong Excel thì việc lấy phần nguyên là một việc được sử dụng khá nhiều. Để làm được điều này bạn cần dùng đến hàm INT trong Excel. Đây là một trong các hàm trong Excel mà bạn cần phải biết. Hãy cũng Huongdancongnghe.com tìm hiểu công thức và ứng dụng của hàm này qua các ví dụ thực tế nhé.

Hàm INT trong Excel là gì? Công thức hàm INT

Người dùng sử dụng Hàm INT để lấy phần nguyên của một số hay làm tròn số đến số nguyên gần nhất.

Công thức như sau: =INT(number)

Với: number là giá trị cần lấy phần nguyên.

Hàm INT trong Excel

Ví dụ thực tế hàm INT trong Excel

Ví dụ 1: 

Bạn cần lấy phần nguyên của số 7.4 thì công thức là: =INT(7.4). Kết quả sẽ là 7.

Ví dụ hàm INT

Ví dụ 2:

Giả sử cần lấy phần nguyên của số 5.7 trong ô C3 thì nhập công thức là: =INT(C3). Kết quả của phép tính sẽ trả về 5 như hình dưới.

ví dụ hàm INT trong Excel

Ví dụ 3:

Giả sử chúng ta cần lấy phần nguyên của phép chia giá trị của ô B3(số 7) cho giá trị của ô C3(số 5). Công thức cần nhập là: =INT(B3/C3). Kết quả trả về là 1.

Ví dụ hàm INT trong Excel

Ví dụ 4:

Đề bài là bạn cần kiểm tra số ngày khách đã lưu trú ở khách sạn. Để lấy được số ngày này thì ta cần lấy thời gian ở ô Check-out(ô D4) trừ đi thời gian ở ô Check-in(ô C4). Bạn cần nhập công thức: =INT(D4-C4).

Ví dự hàm INT trong tính ngày ở khách sạn

Làm tròn số với hàm INT

Kết quả của hàm INT khi làm số thập phân đó là cho ra phần nguyên nhỏ hơn giá trị gốc. Cụ thể như sau:

  • Khi dùng hàm INT để làm tròn số thập phân dương, kết quả sẽ là phần nguyên của số đó. Ví dụ: =INT(8.3) bằng 8, =INT(9.8) bằng 9.
  • Khi dùng hàm INT để làm tròn số thập phân âm, kết quả sẽ là phần. Ví dụ: =INT(-3.3) bằng -4, =INT(-6.8) bằng -7.

Dùng hàm INT làm tròn trong Excel

Qua bài viết các bạn đã biết hàm int là gì và cách sử dụng hàm INT trong Excel để lấy phần nguyên cũng như làm tròn số trong Excel với các ví dụ thực tế. Hi vọng bài viết hữu ích cho các bạn trong công việc văn phòng. Xin cám ơn và hẹn gặp lại.

Bài viết liên quan