Trong những hàm thống kê thường dùng trong Excel thì hàm dùng để đếm các ô một điều kiện COUNTIF hay hàm đếm các ô với nhiều điều kiện COUNTIFS là hai hàm thường phải dùng đến. Nếu bạn chưa rõ ràng lắm về cách dùng hai hàm đếm có điều kiện này, vậy hãy cùng Blog chúng tôi tìm hiểu chi tiết về cách dùng của hàm COUNTIF trong excelhàm mở rộng COUNTIFS nhé.

Hàm countif trong excel

Hàm COUNTIF là gì? Hàm COUNTIF dùng để làm gì?

Đây là một trong những hàm thuộc nhóm hàm thống kê trong Excel, thường dùng để đếm số lượng các ô đáp ứng một điều kiện, ví dụ như đếm số lần một mặt hàng nào đó xuất hiện trong danh sách tổng số hàng bán ra hàng tháng.

Hàm Countif lọc trùng dữ liệu các ô, để đếm dữ liệu nếu thỏa điều kiện.

Hàm này thường dùng để đếm các ô trùng lặp, đếm dữ liệu miễn sao thỏa một điều kiện đặt ra.

Hàm countif trong excel

Công thức hàm COUNTIF trong Excel:

=COUNTIF(range, criteria) 

ý nghĩa các tham số trong hàm Countif:

 • Range: Phạm vi các ô cần đếm dữ liệu (hay có thể hiểu là bạn muốn tim ở đâu)
 • Criteria: Đây là điều kiện cần đếm. Đối số này cần đề trong ngoặc kép, và không phân biệt chữ hoa hay chữ thường (Bạn muốn tìm với giá trị/điều kiện nào)

Lưu ý:

 • Tham số đầu là phạm vi các ô cần đếm.
 • Giữa hai tham số được ngăn cách bởi dấu phẩy
 • Phải chắc chắc đặt Criteria trong ngoặc kép (“”) nếu không hàm COUNTIF không ra kết quả mong muốn.
 • Hàm COUNTIF trả về kết quả sai nếu điều kiện có chuỗi dài hơn 255 kí tự, trường hợp này thì hãy dùng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,”chuỗi dài”&”chuỗi dài khác”).
 • Gặp lỗi #VALUE! khi tham chiếu tới một trang tính khác.
 • Có thể dùng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*)—trong criteria. Một dấu chấm hỏi khớp với một ký tự đơn lẻ bất kỳ. Một dấu sao khớp với chuỗi ký tự bất kỳ
 • Hàm COUNTIF sẽ không đếm các ô dựa trên màu phông chữ hoặc nền ô.

Cách dùng hàm COUNTIF trong Excel 

Sau đây là ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel. Đây là bảng báo cáo doanh số bán trái cây của công ty.

Hàm CountIf trong Excel

Hàm COUNTIF với định dạng văn bản và số

Thử đếm có bao nhiêu sản phẩm có số lượng lớn hơn 50:

Các tham số trong hàm COUNTIF để đếm:

 • Range: Phạm vi các ô chứa dữ liệu số lượng, cụ thể C3:C10.
 • Criteria: Điều kiện là số lượng lớn hơn 50, đồng nghĩa ta nhập vào “>50”.

Lúc này ta sẽ có công thứ như sau: =COUNTIF(C3:C10,”>50″).

Hàm COUNTIF với định dạng văn bản và số

Sau khi Enter, kết quả sẽ trả về là 4

Hàm COUNTIF với định dạng văn bản và số

Hàm COUNTIF trong excel với những ký tự dùng để đại diện

Nếu trường hợp dữ liệu chứa các biến thể của từ khóa cần đếm (ví dụ như CHUỐI SỨ – CHUỐI CAO), vậy sử dụng các kí tự đại diện để đếm các ô tồn tại một từ, cụm từ hay là chữ cái nhất định của chuỗi từ khóa đó.

Dùng Dấu sao (*) hoặc dấu chấm hỏi (?) để đại diện cho các giá trị đầu và cuối. Dấu chấm hỏi tương tứng với ký tự đơn lẻ, dấu sau tương ứng với chuỗi ký tự.

Lưu ý: Để có thể đếm được số ô chứa dấu chấm hỏi “?” hay dấu sao “*”. Ta nhập vào dấu ngã (~) trước dấu ? hay dấu * trong công thức.

Ví dụ minh họa: Đếm có bao nhiêu sản phẩm Chuối bằng hàm COUNTIF trong Excel.

 • Range: Phạm vi chứa dữ liệu tên sản phẩm, ta chọn B3:B10.
 • Criteria: Sản phẩm Chuối, đồng nghĩa dữ liệu phải chứa từ Chuối trong ô. Cụ thể, “*Chuối*”.

Công thức tương ứng để đếm sản phẩm chuối: =COUNTIF(B3:B10,”*Chuối*”)

Hàm COUNTIF với những ký tự

Nhấn Enter và 2 là số sản phẩm Chuối.

Hàm COUNTIF với những ký tự

Hàm COUNTIFS trong excel là gì?

Đây là hàm mở rộng của hàm COUNTIF, được dùng để áp dụng tiêu chí cho các ô trong nhiều dải ô và đếm số lần đáp ứng tất cả các tiêu chí.

Điểm khác nhau giữa 2 hàm này là hàm COUNTIF chỉ được dùng để đếm dữ liệu các ô với duy nhất một điều kiện trong phạm vi, còn hàm COUNTIFS có thể cài đặt với nhiều điều kiện khác nhau trong cùng một phạm vi hay các phạm vi khác nhau.

Công thức hàm COUNTIFS trong Excel:

 =COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)​

 • Criteria_range1:Là phần vùng dữ liệu muốn đếm. Có thể chứa số, mảng hoặc tham chiếu có chứa số. (Bắt buộc)
 • Criteria1: Là điều kiện của vùng dữ liệu criteria_range1. Nó có thể là dạng số, ô tham chiếu, hay văn bản, hàm Excel,…(Bắt buộc)
 • Criteria_range 2: Phần dữ liệu vùng thứ 2
 • Criteria2: Điều kiện của vùng dự liệu thứ 2. Mọi người chỉ có thể cài đặt tối đa 127 cặp phạm vi và điều kiện trong công thức hàm COUNTIFS.

Lưu ý:

 • Các vùng dữ liệu thứ 2 trở đi phải có cùng cột hoặc hàng với vùng dữ liệu thứ nhất. Và không cần thiết phải liền kề nhau.
 • Chỉ có thể cài đặt tối đa 127 cặp phạm vi và điều kiện trong công thức hàm COUNTIFS
 • Nếu phần vùng dữ liệu là ô trống thì Excel mặc định là giá trị 0.

Cách dùng hàm COUNTIFS trong Excel

Sau đây là ví dụ minh họa cách dùng hàm COUNTIFS trong Excel

Hãy đếm số sản phẩm có số lượng lớn hơn 50 và số chi nhánh bán ít hơn 30.

 • Criteria_range1: Phạm vi chứa dữ liệu số lượng, tương ứng C3:C10.
 • Criteria1: Điều kiện số lượng lớn hơn 50.
 • Criteria_range2: Phạm vi chứa dữ liệu số chi nhánh bán, tương ứng D3:D10
 • Criteria2: điều kiện thứ 2 Số chi nhánh bán ít hơn 30

Công thức tương ứng như sau:

=COUNTIFS(C3:C10,”>50″,D3:D10,”<30″)

hàm COUNTIFS trong Excel

Nhấn Enter để xem kết quả:

hàm COUNTIFS trong Excel

Trong bài viết này, mình đã chia sẻ những kiến thức, cách dùng cơ bản cho hàm COUNTIF trong Excel và hàm ở rộng COUNTIFS. Hai hàm trên có tác dụng chính để đếm ô dữ liệu rất dễ sử dụng. Thứ mà bạn cần phải nắm chắc khi dùng hàm này là phạm vi và điều kiện trong nội dung công việc.

Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại trong những bài viết kế tiếp nhé.

Bài viết liên quan