Tài khoản Google là tài khoản của người dùng được sử dụng để đăng nhập và sử dụng một số dịch vụ như Gmail, Google HangOuts, Google Meet, Google Ảnh,… Trong quá trình sử dụng, đôi khi bạn quên mất mật khẩu đăng nhập tài khoản Google này, và cũng chưa tìm hiểu quá trình khôi phục lại mật khẩu này ra sao. Sau đây, Blog Sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy lại mật khẩu Google bằng số điện thoại và email dự phòng nhanh chóng.

Lấy lại mật khẩu Google bằng số điện thoại

Cách lấy lại mật khẩu Google khi quên bằng số điện thoại

Lưu ý: Để có thể phục hồi mật khẩu tài khoản theo cách nay, bắt buộc trước đó tài khoản đã liên kết với số điện thoại của bạn.

Bước 1: Truy cập tài khoản Google của bạn tại đây, sau đó nhập Email hoặc số điện thoại mà bạn thường dùng để đăng nhập và nhấn vào ô Tiếp theo.

Cách lấy lại tài khoản Google

Bước 2: Bởi bạn đã quên và cần lấy lại mật khẩu, hãy chọn ô Bạn quên mật khẩu?

Quên mật khẩu Gmail

Bước 3: Ô đầu tiên là Nhập mật khẩu gần nhất mà bạn có thể nhớ được, bạn không nhớ thì chọn ô Thử cách khác.

Khôi phục tài khoản Google

Bước 4: Tiếp theo nếu bạn có 1 thiết bị đang đăng nhập tài khoản Google thì Google sẽ gửi mã xác nhận về thiết bị đó, ở đây mình không có thiết bị nào đang đăng nhập nên tiếp tục chọn Thử cách khác.

Khôi phục mật khẩu google bằng số điện thoại

Bước 5: Tiếp theo, ở bước này, bạn nhấn chọn một trong hay tùy chọn Văn bản hoặc Gọi để Google sẽ gửi mã xác minh tài khoản đến số điện thoại của mình đã liên kết trước đó, sau đó kiểm tra điện thoại để nhận mã nhé!

Nhập mã xác minh Google

Bước 6: Nhập mã bạn nhận được trên điện thoại vào ô như hình dưới.

Mã xác minh Google

Bước 7: Thực hiện việc tạo mật khẩu mới,  thỏa mãn điều kiện của google, sau đó bấm vào ô Lưu mật khẩu.

Tạo mật khẩu Google mới

Đến đây thì bạn đã hoàn thành cách lấy lại mật khẩu Google bằng số điện thoại rôi22.

Cách lấy lại mật khẩu Google, Gmail bằng email dự phòng

Xem thêm cách lấy lại mật khẩu Gmail không cần số điện thoại 

Bước 1: Truy cập tài khoản Google của bạn tại đây, sau đó nhập Email hoặc số điện thoại và nhấn vào ô Tiếp theo.

Lấy lại mật khẩu gmail bằng email dự phòng

Bước 2: Tiếp theo bấm chọn ô Bạn quên mật khẩu?

Lâ1y lại mật khẩu google

Bước 3: Nhập mật khẩu gần nhất mà bạn có thể nhớ được, nếu không thì tiếp tục chọn vào ô Thử cách khác.

Nhập mật khẩu google gần nhất

Bước 4: Sau đó nhấn vào ô Tôi không có số điện thoại.

Lấy lại mật khẩu google không cần số điện thoại

Bước 5: Tại đây bạn nhập chính xác Email dự phòng mà bạn đã cài đặt cho tài khoản của mình trước đó và nhấn nút Gửi.

Lấy lại mật khẩu google bằng email khôi phục

Bước 6: Kiểm tra Email dự phòng của mình để lấy mã xác nhận và nhập mã vào ô trống, chọn Tiếp theo.

Xác nhận email dự phòng

Trường hợp bạn đăng nhập và kiểm tra trong Inbox của email dự phòng trên mà không thấy được email chứa mã xác nhận, bạn hãy kiểm tra trong mục Spam của hộp thư nhé.

Bước 7: Thực hiện tạo lại mật khẩu mới  lưu mật khẩu.

Tạo mật khẩu google mới

Vậy là bạn đã hoàn thành việc khôi phục lại tài khoản, lấy lại mật khẩu Gmail bằng số điện thoại hoặc email dự phòng khá đơn giản rồi đó. Chúc các bạn thành công.

Bài viết liên quan